skip to Main Content
0475-493661 info@fruitbedrijfheijnen.nl Roligt 7, Roggel
Historie

Fruitbedrijf Heijnen is een familiebedrijf opgericht in 1955.

In 1955 hebben To Heijnen-Hobus en Wullem Heijnen het toenmalige gemengd bedrijf overgenomen van de ouders van To. Samen hebben ze het bedrijf 30 jaar lang voortgezet en Wullem is in 1970 begonnen met het aanplanten van de eerste appelboomgaard.

In 1974 kwam Jan Heijnen, de oudste zoon, meewerken in het bedrijf. Hij heeft het samen met zijn vrouw Janet verder opgebouwd. In de begin jaren hadden ze nog een gemengd bedrijf, met appels, peren, varkens, asperges en kerstbomen. Later hebben ze gekozen zich volledig te richten op het fruitbedrijf met boerenwinkel.

In 2012 zijn zoon Ron en schoonzoon Ruud in het bedrijf komen werken. De huisverkoop is uitgebreid tot de huidige grootte en er zijn kersen en pruimen aangeplant. Verder zijn ze zich gaan richten op het volledig zelf bewaren en verkopen van het eigen fruit. Het hele productie- en verkoopproces hebben ze nu zelf in de hand.
In de jaren erna zijn dochter Dorien en schoondochter Dunja toegetreden tot het bedrijf.
Samen zorgen ze nu voor een optimaal productie-, opslag-, en verkoopproces, waarbij kwaliteit centraal staat.

Back To Top